SmartTrack in gesprek met Peter Moll, ondernemer, trainer en docent en co-auteur van het boek Basiskennis Ondernemerschap (BKO)

Wie is en wat doet Peter Moll?

Peter Moll: Ik ben Peter Moll. Ik ben een duizendpoot en doe veel verschillende dingen. Jarenlang heb ik voor de klas gestaan, ik coach docenten, heb een eigen bedrijf: een horeca vakschool waar ik mbo-leerlingen opleid die 4 dagen in de week werken en 1 dag in de week naar school gaan, ook leid ik een avondschool die onder andere de cursussen Basiskennis Ondernemerschap (BKO), Basiskennis Boekhouden (BKB) en Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) aanbiedt en ik ben coauteur van het boek Basiskennis Ondernemerschap.

Wat beweegt de mensen die via het volwassenenonderwijs deelnemen aan een cursus BKO?

Peter Moll: Mensen die als zelfstandige willen starten zijn met basiskennis ondernemerschap beter voorbereid, hebben meer kennis en meer bagage om succesvol als ondernemer aan de slag te gaan.

Aan welke kennis hebben ze het meeste van de cursus BKO?

Peter Moll: Ze hebben het meeste aan kennis over de administratie en marketing. BKO geeft beginnende ondernemers van alles een beetje. Ze kunnen van alles een beetje proeven waarna ze besluiten waar ze meer van willen doen.

Werk jij samen met het UWV?

Peter Moll: Met het UWV heb ik gesproken om mensen die nu werkloos zijn en overwegen te starten als zelfstandige, bijvoorbeeld als ZZP’er, beter voorbereid te laten beginnen. Je ziet jammer genoeg bij beginnende ondernemers, ook die starten vanuit de WW, het vaak misgaan in administratieve zaken en het berekenen van een goede prijs voor de diensten of producten. Sommigen blijven dan zitten met schulden. Dit is echt te voorkomen als je wat beter voorbereid bent. Jammer genoeg heeft het UWV hier geen scholingsgelden voor.  Ik werk wel met het UWV samen voor andere opleidingen. Ik verzorg nu een opleiding koken in de horeca en dat is een groot succes. Naast een Zeeuwse editie starten we binnenkort ook in West-Brabant. Maar ik blijf toch ook wel proberen Basiskennis Ondernemerschap onder de aandacht te brengen bij het UWV, want hier ligt nog veel onbenut potentieel.

SmartTrack biedt haar lesmateriaal ‘blended’ aan. Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van blended learning?

Peter Moll: Wat ik nu merk bij mensen die BKB en PDB doen via online-sessies dat ik ze hooguit 45 minuten op gang help. Voor die sessies hoef ik niets voor te bereiden. Ze kunnen dan weer een week zelfstandig aan de slag. Ze doen 80% zelf en dat in hun eigen tempo. Je geeft mensen door ze flexibel te laten studeren een gevoel van vrijheid en ze houden zelf de regie.

Wat zou er verder kunnen worden verbeterd aan blended learning?

Peter Moll: Een platform, een digitale leeromgeving dat docenten kan helpen met het maken- en het corrigeren van opgaven. Een platform zoals Smartrack dat heeft opgezet kan ons heel goed helpen. Dat is ook zo opgezet dat er constant andere cijfers komen. Het platform verplicht cursisten ook om eerst iets af te ronden voor er kan worden doorgegaan met de volgende stof. Het biedt een leerlingvolgsysteem zodat de docent precies ziet waar de cursist moeite mee heeft. En het is zo gebouwd dat het docenten niet overbodig maakt, maar deze juist in staat stelt zo efficiënt mogelijk te werken. Het is ook niet te vergelijken met de digitale leeromgeving van andere aanbieders welke nog weinig voorstellen en absoluut niet ‘blended’ zijn.

Wat onderscheidt SmartTrack op dit moment nog meer van andere aanbieders van lespakketten?

Peter Moll: Door andere aanbieders zijn nu boeken uitgebracht welke prima zijn te gebruiken door havoleerlingen, maar welke minder nut hebben voor MBO-2 scholieren omdat het veel stof bevat dat niet relevant is voor het examen. 

SmartTrack heeft een boek en een leeromgeving gemaakt dat volledig is toegespitst op het examen. 

Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van een docent voor de klas?

Peter Moll: Het gaat om individueel leren, maar daar kan ‘blended learning’ heel goed bij helpen en de docent kan daarbij sturen en helpen om overzicht te houden. Die kan mensen een bepaalde richting in duwen. De docent is belangrijk omdat iedereen persoonlijke aandacht nodig heeft en geen nummer wil zijn.

Je bent zelf ondernemer geweest. Waar zou jij van de BKO lesstof het meeste baat bij hebben gehad?

Peter Moll: Administratie en marketing. Je bent vaak met je product bezig, maar je moet het ook nog kunnen verkopen.

Kun je leren ondernemen? Hoe zie jij dit?

Peter Moll: Je kunt het leren, maar je moet er wel gevoel voor hebben. Je moet kansen zien en ergens in kunnen geloven.

Zie jij dezelfde kansen die de oprichters van SmartTrack hebben gezien?

Peter Moll: Ja, en ik geloofde direct in het idee van het platform dat werd opgezet.

De ideale BKO-docent, wat voor iemand is dat?

Peter Moll: Dat zou een ondernemer kunnen zijn die ideeën goed kan overbrengen maar ook vooral goed kan luisteren. Cursisten bij het vak BKO hebben allemaal eigen ideeën en die ideeën kun je natuurlijk direct afschieten, maar je kunt er ook naar luisteren. Misschien zit er wat leuks bij en misschien kan er een duwtje worden gegeven. Het hoeft geen docent te zijn, maar het moet wel iemand zijn die mensen kan lezen en die mensen eerlijk de vraag durft te stellen: “zou je dit echt wel doen?”.

Waar lopen volwassenen en/of startende ondernemers het meest tegenaan bij een cursus BKO? En hoe zijn jullie hiermee omgegaan bij de totstandkoming van het leerboek?

Peter Moll: Bij de opbouw hebben we hier rekening mee gehouden. We beginnen dan ook met het idee, anders haakt iedereen direct af. Als je begint met de administratie dan zullen mensen met een korte spanningsboog snel de aandacht verliezen.

Zie je jezelf meer als docent of meer als ondernemer?

Peter Moll: Als ondernemer. Als ondernemer train ik ook docenten op competenties waarbij ik ze leer om meer te kijken, meer vragen te stellen. Wat wil je bereiken? Hoe zou het beter kunnen? Dat is iets dat de meeste docenten moeten leren.

Heb je als docent succesverhalen meegemaakt van cursisten die bij jou een cursus BKO deden?

Peter Moll: Een meisje met faalangst omdat ze keer op keer zakte voor haar examen is via-via bij ons terechtgekomen. We hebben dit meisje met een gerichte aanpak in stapjes begeleid en nu is ze met een goed cijfer geslaagd. We leerden haar een examenstrategie toe te passen en zagen haar zelfvertrouwen toenemen.

Waar zouden startende ondernemers ook baat bij kunnen hebben qua kennis, lesstof en cursusmateriaal?

Peter Moll: Ze zouden vooral baat kunnen hebben bij de financiële planning. Waar velen bijvoorbeeld de mist ingaan is bij het betalen van btw en inkomstenbelasting. Dat vergeten ze vaak. Pas als het jaar wordt afgesloten zien ze dat ze ook nog belasting moeten betalen. Beginnende ondernemers zijn daarom vaak al na drie jaar weg.

Wat vond je zelf de grootste uitdaging van het ondernemerschap?

Peter Moll: Als ondernemer zie je veel uitdagingen en ideeën die je wilt uitwerken. Je moet ook nee durven zeggen en niet overal meer instappen. Focus je op je speerpunten. Dit is moeilijk en voor veel ondernemers, maar voor mij in het bijzonder absoluut de grootste uitdaging.