Interview met Riny van Nuland en Saskia Bresser (Associatie voor Examinering) (1/3)

Ieder jaar starten zo’n 35.000 Nederlanders een eigen bedrijf. Voor al deze ondernemers geldt dat naast een goed idee en een gezonde dosis doorzettingsvermogen, ook enige kennis van ondernemerschap nodig is om succesvol te zijn.

In een serie van drie interviews bespreekt SmartTrack met Riny van Nuland en Saskia Bresser, werkzaam bij de Associatie voor Examinering, het nut en de waarde van ondernemerschapsopleidingen en nieuwe trends op dit gebied. In het eerste interview gaan we nader in op de vraag of ondernemerschap te leren valt en wat de meerwaarde is van ondernemerschapsdiploma’s. De Associatie voor Examinering ontwikkelde een volledige diplomalijn Ondernemerschap. Een van de examens binnen deze diplomalijn is Basiskennis Ondernemerschap [BKO].

Wat is dat eigenlijk voor een diploma, Basiskennis Ondernemerschap?

Riny van Nuland: Het Associatiediploma BKO is een voorbereiding op het ondernemerschap en wordt vaak vergeleken met het vroegere middenstandsdiploma en is zeer geschikt voor startende ondernemers (bijv. ZZP’ers) en ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en in het die meer willen weten over het hebben van een eigen bedrijf. We horen vaak van docenten dat leerlingen het jammer vinden dat dit tijdens het reguliere onderwijs nauwelijks aan bod komt. Docenten die hun leerlingen over de vraag willen laten nadenken of het hebben van een eigen bedrijf iets is dat bij ze past, daarvoor is dit diploma ideaal. De leerstof laat je kennismaken met basisbegrippen op het gebied van Marketing, Personeel & Organisatie en Bedrijfsadministratie.

Wat vinden jullie van de lesstof BKO zoals deze nu wordt aangeboden?

Saskia Bresser: “Een diploma Basiskennis Ondernemerschap (BKO) laat zien dat je beschikt over de benodigde bagage om als zelfstandige te starten. Maar we kunnen en mogen niets zeggen over de lesstof zelf zoals deze wordt aangeboden.”

Riny verduidelijkt: “Wij bemoeien ons  namelijk niet met het opleidingsveld. Wel betrekken we opleiders indien mogelijk bij het ontwikkelen van het examenprogramma, zodat zij weten wat  een kandidaat dient te beheersen voor het examen. Ook als we examenprogramma’s aanzienlijk wijzigen leggen we dit voor aan de opleiders. Zij krijgen dan de kans om hun mening te geven op het examenprogramma.”

Saskia vult aan: “zo organiseren we klankbordgroepen met opleiders die input kunnen leveren. Deze input nemen we mee bij de totstandkoming van het uiteindelijke examenprogramma.”

Wat is de waarde van een associatiediploma BKO?

“Met een diploma Basiskennis Ondernemerschap (BKO) heb je de kennis op zak om als zelfstandige te kunnen starten”, vertelt Saskia enthousiast. “De Associatie voor examinering is een gerenommeerde instelling in Nederland en het associatiediploma BKO wordt door elke partij op waarde geschat. Daarnaast is het ook voor scholieren in het Voortgezet Onderwijs een plus en geeft het mogelijk vrijstellingen. Het biedt ook een kennisvoorsprong in vervolgopleidingen.”

Wat doet de Associatie zelf om docenten en leerlingen in het reguliere onderwijs te enthousiasmeren voor een cursus BKO?

“Dat doen we op verschillende manieren”, vertelt Riny bevlogen. “We staan in nauw contact met docenten en bezoeken onder meer de bijeenkomsten van de VECON (Vereniging van leraren in de economisch-maatschappelijke vakken). Ook is er samengewerkt met het NIMA. Zeer gewaardeerd wordt ook onze jaarlijkse docenten-dag. In verband met Corona heeft deze helaas niet kunnen plaats vinden, maar normaal gesproken is dat een event waar we docenten uitnodigen om naar ons kantoor in Amersfoort te komen om ze daar onze werkwijzen te laten zien, nieuws te delen en van elkaars expertise te leren.

Wat zou een logische vervolgcursus zijn na BKO?

“Onze diplomalijn Ondernemerschap bestaat vandaag uit 2 diploma’s, naast BKO is er het diploma Basiskennis Boekhouden (BKB®), waar kennis en inzicht in boekhouden wordt getoetst”, vertelt Riny. “Het diploma BKO is recent op een aantal punten herzien. Meer aandacht voor fiscaliteit, zoals belastingaangifte en  BTW-aangifte. Deze aanpassingen vinden plaats naar aanleiding van concrete vragen uit de praktijk. Een betere voorbereiding op ondernemerschap blijkt namelijk hard nodig. Zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel dat veel ondernemers na 1 jaar al weer stoppen en nog eens een groot aantal na 3 jaren. Een bekende faalfactor van startende ondernemers is het gebrekkige inzicht in de financiële gezondheid van de onderneming. Bijvoorbeeld, startende ondernemers en zzp’ers mogen in de eerste vijf jaar van hun bedrijf in totaal drie keer de startersaftrek toepassen. Velen doen dit de eerste  3 jaar. Kenmerkend voor kleine zelfstandigen en starters is dat zij zowel ondernemer als privépersoon zijn. Als de startersaftrek wegvalt, verdienen deze ondernemers en privépersonen een stuk minder. Een diploma BKO helpt voorkomen dat dit een verrassing is. We verwachten dit voorjaar dit diploma voor het eerst te kunnen afnemen. Daarnaast gaan we dit jaar een diploma Ondernemerschap ontwikkelen, bedoeld voor ondernemers met vragen op het gebied van in- en export en schaalvergroting.”

Dit is het eerste interview in een serie van in totaal 3 interviews met de Associatie. In het 2e interview spreken we met Riny en Saskia over de Associatie, de meerwaarde van associatiediploma’s, in het bijzonder in het voortgezet onderwijs.

Riny van Nuland en Saskia Bresser

Riny van Nuland

Sinds 2014 is Riny werkzaam bij de Associatie. Eerst als toetsdeskundig adviseur en van 2016 als programmamanager en derhalve eindverantwoordelijk voor de examens van de Associatie. Riny heeft jarenlange ervaring op het gebied van examinering training en begeleiding van opleidingstrajecten. Na een lerarenopleiding en het afronden van een aantal vakken  van de studie toegepaste onderwijskunde heeft Riny diverse gerichte cursussen gevolgd.

Saskia Bresser

Met een ruime ervaring als opleidingscoördinator maakte Saskia in april 2020 de overstap naar de Associatie waar ze werkt als accountmanager. In deze rol is ze goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van opleidingen. Als docent persoonlijke professionalisering op de Hogeschool van Amsterdam begeleidt Saskia studenten bij hun persoonlijke ontwikkeling . Na een Bachelor Bedrijfsadministratie (BBA) is Saskia begonnen met een Masteropleiding Pedagogiek welke ze in mei 2020 heeft voltooid.

Associatie voor Examinering

De Associatie voor Examinering is al ruim 75 jaar een van de grootste onafhankelijke exameninstituten in Nederland. 

Sinds 2015 hebben de Associatie en Stichting eX:plain de krachten gebundeld waarmee een organisatie is ontstaan die nummer één is op het gebied van beroepsgerichte examinering en diplomering voor het bedrijfsleven en onderwijs. Per 30 juni 2018 is de juridische fusie een feit en is de Associatie voor Examinering een handelsnaam van Stichting eX:plain. 

De Associatie adviseert onderwijsorganisaties en opleidingsinstituten over toetsen, levert examenproducten en verzorgt examenlogistiek. De Associatie ontwikkelt daarnaast examens in diverse vakgebieden, neemt ze af en verzorgt de correctie. De Associatie ontwikkelt onder meer een volledige diplomalijn Ondernemerschap.