Interview met Riny van Nuland en Saskia Bresser (Associatie voor Examinering) (3/3)

Ieder jaar starten zo’n 35.000 Nederlanders een eigen bedrijf. Voor al deze ondernemers geldt dat naast een goed idee en een gezonde dosis doorzettingsvermogen, ook enige kennis van ondernemerschap nodig is om succesvol te zijn.

In een serie van drie interviews bespreekt SmartTrack met Riny van Nuland en Saskia Bresser, werkzaam bij de Associatie voor Examinering, het nut en de waarde van ondernemerschapsopleidingen en nieuwe trends op dit gebied. Dit is het tweede interview in de serie. In het eerste interview gingen we in op de vraag of ondernemerschap te leren valt en spraken Riny en Saskia over het diploma Basiskennis ondernemerschap (BKO) en in het 2e interview over de meerwaarde van Associatiediploma’s.  

In het laatste interview spreken we met Riny en Saskia over trends en ontwikkelingen op het gebied van opleidingen.

 

Welke trends en ontwikkelingen zien jullie op het gebied van opleidingen? Is er door het huidige economische klimaat meer vraag naar Associatie-diploma’s?

Saskia Bresser: “De Associatie heeft als doel een optimale waarborg van diploma’s en certificaten voor een goed functionerende arbeidsmarkt. We zien door de huidige economische recessie als gevolg van het coronavirus dat er veel ontslagen vallen in onder meer de horeca, reis- en evenementenbranche. Sommigen van deze mensen overwegen een andere loopbaan te kiezen. Het hebben van een Associatiediploma biedt dan meer kansen op een (nieuwe) loopbaan.” Riny van Nuland vult aan: “Met een diploma Basiskennis Ondernemerschap (BKO) kun je aantonen dat je over de juiste bagage beschikt om een eigen zaak te starten. Met het associatiediploma Basiskennis Boekhouden (BKB) laat je zien boekhoudkundig inzicht te hebben. We zien op dit moment een groeiende interesse voor onze diploma’s op het gebied van ondernemerschap, management, financiën en loonadministratie.”

 

Zoekt de Associatie op dit gebied ook actief samenwerking met het UWV voor (om-)scholing?

“We zijn met veel mensen en partijen in gesprek, waaronder het UWV”, vertelt Riny. “Het UWV speelt  natuurlijk een belangrijke rol in het begeleiden van werkzoekenden naar werk.” Saskia: “Er zitten mensen in de WW die mooie plannen hebben om zelfstandig ondernemer te worden. Deze groep mensen zouden gebaat kunnen zijn met een diploma BKO. Echter de scholingsbudgetten van het UWV zijn er nu enkel voor mensen die ziek zijn, dus die in de Ziektewet, WIA of WAO zitten, maar niet voor mensen die werkloos zijn. Dat is wel jammer, want deze groep mensen zou je ook kunnen stimuleren zichzelf te ontwikkelen en om zich te laten omscholen, zodat ze zelfstandig of in een andere branche actief kunnen worden.”

“Het UWV brengt jaarlijks een overzicht uit van ‘kansberoepen’, vult Riny aan. “Dat zijn beroepen waar de beste kansen op de arbeidsmarkt liggen. Uit dit onderzoek blijkt dat er in de financiële dienstverlening en dan met name de accountancy veel vraag is naar vakbekwame mensen. Vooral in de salarisadministratie is de baankans groot. Hierin voorzien wij met vakdiploma’s Basiskennis Lonen (BKL®) en Praktijkdiploma Lonen (PDL®). Door digitalisering en automatisering veranderen beroepen. Maar kennis blijft belangrijk. Als de machine hapert, moet er toch iemand gaan kijken wat er niet deugt. Kosten budgetteren of een balans interpreteren, dat blijft mensenwerk. Ook blijft de vraag naar boekhouders onverminderd groot. Deze werkende professionals kunnen met een praktijkdiploma boekhouden (PDB®), diploma Basiskennis Boekhouden (BKB®) of Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) laten zien wat ze in huis hebben.

 

Welke ontwikkelingen zijn er nu gaande bij de Associatie voor Examinering?

Riny: “Wij zijn druk bezig met de mogelijkheden om examens af te kunnen nemen onder digitaal toezicht. Het digitaal kunnen afleggen van examens biedt veel mogelijkheden aan mensen die minder mobiel zijn, bijvoorbeeld omwille van de zorg voor kleine kinderen. Echter, in Nederland zijn onderwijsinstellingen nog terughoudend vanwege de privacy. We willen samen met de leveranciers van digitaal toezicht tot duidelijke afspraken komen over de waarborging van privacy enerzijds en het kunnen houden van toezicht anderzijds. Met scholieren in het voortgezet onderwijs zijn er inmiddels succesvolle pilots gedraaid.”

Saskia vult aan: “Daarnaast zijn we druk doende met het ontwikkelen van nieuwe diploma’s. We willen op het gebied van ‘Business Intelligence’ (BI) een diploma ontwikkelen. Het werken op een boekhoudafdeling is de afgelopen 10 jaar aanzienlijk veranderd. Vandaag de dag zijn ERP systemen uitgebreid met BI tools en dashboards. Dit vergt nieuwe vaardigheden van professionals en dus ontstaat de vraag ook naar diploma’s op dit gebied. Daarnaast zijn we onze diplomalijn Ondernemerschap aan het uitbreiden met een diploma Ondernemerschap (zie interview 2). 

Riny van Nuland en Saskia Bresser

Riny van Nuland

Sinds 2014 is Riny werkzaam bij de Associatie. Eerst als toetsdeskundig adviseur en van 2016 als programmamanager en derhalve eindverantwoordelijk voor de examens van de Associatie. Riny heeft jarenlange ervaring op het gebied van examinering training en begeleiding van opleidingstrajecten. Na een lerarenopleiding en het afronden van een aantal vakken  van de studie toegepaste onderwijskunde heeft Riny diverse gerichte cursussen gevolgd.

Saskia Bresser

Met een ruime ervaring als opleidingscoördinator maakte Saskia in april 2020 de overstap naar de Associatie waar ze werkt als accountmanager. In deze rol is ze goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van opleidingen. Als docent persoonlijke professionalisering op de Hogeschool van Amsterdam begeleidt Saskia studenten bij hun persoonlijke ontwikkeling . Na een Bachelor Bedrijfsadministratie (BBA) is Saskia begonnen met een Masteropleiding Pedagogiek welke ze in mei 2020 heeft voltooid.

Associatie voor Examinering

De Associatie voor Examinering is al ruim 75 jaar een van de grootste onafhankelijke exameninstituten in Nederland. 

Sinds 2015 hebben de Associatie en Stichting eX:plain de krachten gebundeld waarmee een organisatie is ontstaan die nummer één is op het gebied van beroepsgerichte examinering en diplomering voor het bedrijfsleven en onderwijs. Per 30 juni 2018 is de juridische fusie een feit en is de Associatie voor Examinering een handelsnaam van Stichting eX:plain. 

De Associatie adviseert onderwijsorganisaties en opleidingsinstituten over toetsen, levert examenproducten en verzorgt examenlogistiek. De Associatie ontwikkelt daarnaast examens in diverse vakgebieden, neemt ze af en verzorgt de correctie. De Associatie ontwikkelt onder meer een volledige diplomalijn Ondernemerschap.