Interview met Riny van Nuland en Saskia Bresser (Associatie voor Examinering) (2/3)

Ieder jaar starten zo’n 35.000 Nederlanders een eigen bedrijf. Voor al deze ondernemers geldt dat naast een goed idee en een gezonde dosis doorzettingsvermogen, ook enige kennis van ondernemerschap nodig is om succesvol te zijn.

 

In een serie van drie interviews bespreekt SmartTrack met Riny van Nuland en Saskia Bresser, werkzaam bij de Associatie voor Examinering, het nut en de waarde van ondernemerschapsopleidingen en nieuwe trends op dit gebied. Dit is het tweede interview in de serie. In het eerste interview gingen we in op de vraag of ondernemerschap te leren valt en spraken Riny en Saskia over het diploma Basiskennis ondernemerschap (BKO). In het 2e interview spreken we over de Associatie, de meerwaarde van associatiediploma’s, in het bijzonder in het voortgezet onderwijs.

 

Wat is de waarde van een associatiediploma in het Voortgezet Onderwijs?

“De waarde van een associatiediploma voor leerlingen van het voortgezet onderwijs is dat het een diploma in de volwassen wereld zeer gewaardeerd wordt”, legt Riny van Nuland uit. “Het is een diploma waarmee scholieren als ze een vervolgopleiding gaan doen, kunnen aantonen dat ze voldoende kennis hebben en ambitieus zijn. Het is een absolute plus. Je kunt je onderscheiden van anderen met een diploma van buiten je eigen school. “De Associatie”, vervolgt Saskia “is een gerenommeerde instelling in Nederland. Een associatiediploma Basiskennis Ondernemerschap (BKO), Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®) of Praktijkdiploma Lonen (PDL®) zijn diploma’s waar je mee aantoont ook echt wat te kunnen. “Tot slot”, sluit Riny af, “Voor veel leerlingen kan het bovendien nuttig zijn om al eens een keer een echt examen te doen, zoals ook volwassenen dat doen, maar dan in een vertrouwde  omgeving. Het is een mooie kennismaking met het maken van online examens.”

 

Op de website van de Associatie voor Examinering lijken leerlingen in het Voorgezet Onderwijs geen prominente plek in te nemen. Waarom lijkt dit zo?

“De Associatie”, zo verduidelijkt Riny, “bestaat al bijna 80 jaar en is er eigenlijk van oudsher voor het privaatonderwijs. Onze oorspronkelijke doelgroep bestaat uit mensen die in het reguliere onderwijs om wat voor redenen dan ook niet de kans hebben gekregen een opleiding te starten of te voltooien. Dit zijn mensen die zijn gestart met hun loopbaan en gaandeweg beseffen dat ze meer willen èn kunnen. Die bezoeken avondscholen, cursussen, noem maar op. Voor deze grote groep mensen (en hun potentiële werkgevers) zijn onze diploma’s zeer belangrijk. Pas veel later is de Associatie ook actief geworden in het Voortgezet Onderwijs.

Ziet de Associatie kansen in het reguliere (voortgezet) onderwijs?

“In het reguliere onderwijs”, zo vertelt Riny, “is het voorbereiden op en het doen van een extra examen vaak een flinke belasting. Voor MAVO- en HAVO leerlingen valt een deel van de lesstof buiten het reguliere curriculum. In de voorbereiding op het examen heb je dus docenten nodig die bereid zijn hier extra tijd en energie in te steken. Niet iedere school heeft hier geld of capaciteit voor. De gemiddelde school en gemiddelde docent heeft natuurlijk al de handen vol aan het reguliere Mavo, Havo of VWO curriculum. Saskia vult aan:  “De docenten die het diploma Basiskennis Ondernemerschap in hun onderwijs aanbieden zijn zeer gepassioneerde vakdocenten. Zij vinden het jammer dat het hebben van een eigen zaak weinig aandacht krijgt in het onderwijs en vinden het belangrijk dat hun leerlingen eens serieus nadenken over de vraag of ondernemerschap bij ze past. Het werken voor een Associatiediploma draagt bij aan de motivatie van de leerlingen, zo vertellen ze ons.”

 

Geeft het diploma vrijstellingen bij vervolgopleidingen?

“Daar zetten we ons wel voor in”, zo vertelt Riny, “maar of ze de vrijstellingen krijgen ligt aan de opleider. Als je in het bezit bent van een PDB®- of BKO-diploma en je gaat een studie doen in dezelfde richting , dan wordt het een stuk makkelijker, omdat je een kennisvoorsprong hebt. Maar ook als je van het mbo naar het HBO gaat en je maakt deze opleiding om wat voor reden dan ook niet af,  dan heb je met het associatiediploma, een vakdiploma, iets om op terug te vallen.

Riny van Nuland en Saskia Bresser

Riny van Nuland

Sinds 2014 is Riny werkzaam bij de Associatie. Eerst als toetsdeskundig adviseur en van 2016 als programmamanager en derhalve eindverantwoordelijk voor de examens van de Associatie. Riny heeft jarenlange ervaring op het gebied van examinering training en begeleiding van opleidingstrajecten. Na een lerarenopleiding en het afronden van een aantal vakken  van de studie toegepaste onderwijskunde heeft Riny diverse gerichte cursussen gevolgd.

Saskia Bresser

Met een ruime ervaring als opleidingscoördinator maakte Saskia in april 2020 de overstap naar de Associatie waar ze werkt als accountmanager. In deze rol is ze goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van opleidingen. Als docent persoonlijke professionalisering op de Hogeschool van Amsterdam begeleidt Saskia studenten bij hun persoonlijke ontwikkeling . Na een Bachelor Bedrijfsadministratie (BBA) is Saskia begonnen met een Masteropleiding Pedagogiek welke ze in mei 2020 heeft voltooid.

Associatie voor Examinering

De Associatie voor Examinering is al ruim 75 jaar een van de grootste onafhankelijke exameninstituten in Nederland. 

Sinds 2015 hebben de Associatie en Stichting eX:plain de krachten gebundeld waarmee een organisatie is ontstaan die nummer één is op het gebied van beroepsgerichte examinering en diplomering voor het bedrijfsleven en onderwijs. Per 30 juni 2018 is de juridische fusie een feit en is de Associatie voor Examinering een handelsnaam van Stichting eX:plain. 

De Associatie adviseert onderwijsorganisaties en opleidingsinstituten over toetsen, levert examenproducten en verzorgt examenlogistiek. De Associatie ontwikkelt daarnaast examens in diverse vakgebieden, neemt ze af en verzorgt de correctie. De Associatie ontwikkelt onder meer een volledige diplomalijn Ondernemerschap.